وبلاگ

    گفتم ای پیر فرزانه وبلاگ نویسی بر بزرگان چگونه است؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> گفتا چنین کنند بزرگان                                  ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید
وبلاگ رازی است شبکه رازی است/ چوب برای گرمی زمستان رازی ست زمان / وقت / راز نيست خود نيست
/ 1 نظر / 2 بازدید
شناس‌نامه‌ی ما: نوروز باستانی فرخنده و پيروز باد   ايدون باد و ايدون‌تر
/ 1 نظر / 5 بازدید
كور شو  كر شو ای ‹شهروند›! وبلاگ ننويس!!.ما بدمان می آيد.   (مهمل درون ‹› يك فحش است.)
/ 2 نظر / 3 بازدید
نيکا ندانستن هللويا لوح ساده خنکا خزه را دوباره ديدن مرغ دريايی را دوباره نگريستن که قطره‌ای مينوشد و                آسمانی                            پر                                  وا                                       ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
درود اين وب‌لاگ داشت به تار عنکبوت آذين می‌شد که رسيدم. هرچند چيز زيادی ندارم جز يک شعر روسری شناگر باد کبوتری‌ست      ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 3 بازدید
تیر 86
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
8 پست