آخرين تکه

تکه‌ای از «آخرين تکه»ی ريموند کارور برگردان:محسن فتحی‌زاده   و می‌دانی که تا به حال چه از اين زندگی می‌خواستی؟ خودم را می‌دانم. که بگويم دوست‌داشتنی‌ام احساس ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 8 بازدید

امروز : برگردان شعری ديگر از ريموند کارور

                                                 ريموند کارور                                                  ترجمه:محسن فتحی‌زادهترس ترس از ديدن اينکه تو را به درون ماشين پليس می‌رانندترس از به خواب رفتن شبانهترس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
تیر 86
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
8 پست